Rozliczenie podatkowe

Jeśli jesteś osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, do końca lutego następnego roku otrzymasz od nas PIT-8C.

Kwoty wykazane w informacji PIT-8C musisz wykazać w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny podatek.

W przypadku podmiotów gospodarczych wystawiana jest faktura, dlatego firma Networds w tym przypadku nie zajmuje się PIT-ami.