Dotacja

Nasza spółka otrzymała wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość.

Poddzialanie 1.2.1

Nazwa Projektu: Stworzenie oprogramowania dla potrzeb optymalizacji witryn internetowych pod kątem wytycznych wyszukiwarek internetowych oraz prowadzenia działań marketingu sieciowego

Nazwa Beneficjenta: Networds Sp.z.o.o

Wartość projektu: 406.260.00 pln

Wartość Dofinansowania: 199.800.00 pln

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje o RPOWŚ nalata 2007-20013 znajduja się na stronie www.rpo.silesia-region.pl